Гледај ме, гледај либе

Гледај ме, гледај либе
гледај ме, гледај, ах верно либе
нагледај ми се.
Денес сум тука либе
денес сум тука
денес сум тука ах, верно либе
утре заминвам.

Партизан ќ' одам либе
Партизан ќ' одам
Партизан ќе одам ах, мило либе
Славеј Планина.
Славеј Планина, либе
Славеј Планина
Славеј Планина ах, мило либе
во Караорман.

Од там' ќе гледам либе
Од там' ќе гледам
Од там' се гледа ах, верно либе
славна Дебарца.
Славна Дебарца, либе
славна Дебарца ах, верно либе
сè изгорена.

Ја изгореле либе
ја опљачкале
ја изгореле ах, верно либе
ѕверој фашисти.