Легнало моме, заспало

Легнало моме заспало
Легнало моме заспало
под едно дрво високо.

Легнало моме заспало
и сладок сон сонувало.
Оздола иде либето
и на момето зборува.

Ај да те водам до село
свадба да си направиве.
Свадба да си направиме
и двајца да се земиме.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!