Усни румени

Јас поминав, момче, сношти крај тебе
и посакав, лудо, да си со мене.
Усни румени, лице белина,
кој ли сега, мило либе, нив ги бакнува?

Сал јадови, момче, душа пламнаа,
три години, либе, век создадоа.
Усни румени, лице белина,
кој ли сега, мило либе, нив ги бакнува?

Ако ми кажеш ти, момче, зборој сакани,
ако ми ветиш ти, либе, љубов без рани.
Усни румени, лице белина,
кој ли сега, мило либе, нив ги бакнува?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Атина Апостолова - Усни румени

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Атина Апостолова