Свекрва Мара караше

Свекрва Мара караше:
- Маро ле, мила снао ле,
не си за в' куќа куќница,
ни си за в' комшии комшивка,
ни за во село селанка,
ниту Стојану пригодна.

Забега Маре, одбегна,
од таа лоша свекрва,
одбегна Маре в' планина.
Спечали Маре стадо големо,
после ми двадесет години
навали Маре стадо на село.

Ми го сретнала Стојана:
- Стојане, море Стојане,
дали е жива мајка ти?
- Овчаре море, чобане,
кога ми Мара одбегна,
тогај ми мајка умрела.

- Стојане, море Стојане,
дали е живо детето
што ти го Мара остави?
- Овчаре, море чобане,
живо е, живо, как' да не,
в' недела ќе го жениме.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!