Бистро ле, Бистро планино

Бистро ле, Бистро планино,
што си ми толку убава.
Што си ми толку убава,
со твојта трева зелена.

Со твојта трева зелена,
со таја вода студена,
со тија буки високи,
под ними, сенки широки.

Бистро ле, Бистро планино,
што си ми толку убава
со твојте стада големи
и тије млади овчари.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Мирко Митревски - Бистро ле, Бистро планино

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Мирко Митревски