Лежал е Стојан

Лежал е Стојан, лежал е де,
цели ми девет години, ајде,
сменил е девет постели.

На маќеа му се додеало, де
та си на Стојан думаше, ајде:
- Кажи си, сине, греове.

Стојан на маќеа проговара:
- Греове ми са големи, ајде,
големи, мале, длабоки.

Ка бевме луди и млади, де,
таму в' гората одевме, ајде,
сретнавме до три клошари,
арајме, та ги исклајме,
исклајме, мале, всичките.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Извор - Лежал е Стојан

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Извор