Мила Македонијо

Бог да ги бие и убие
предавниците и душманите,
бог да ги бие и убие
кодошите и јаничарите.
Мила Македонијо, од нив страдаш ти,
од своите изроди македонски.

Со векови постоиме,
со векови се бориме,
вера не изгубивме,
име не променивме.
Од Александар и Самуил,
до Гоце Делчев и ден денешен.

Бог да ги бие и убие
предавниците и душманите.
Име што сакаат да ни променат,
името наше многувековно.
Мила Македонијо, од нив страдаш ти,
од своите изроди македонски.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Војо Стојановски - Мила Македонијо

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Војо Стојановски