Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Мома солунчанка

Среќна ѕвезда сретнав, мајче,
лична мома солунчанка,
во Солуна се видовме,
крај море се шеташе.
Ласта снага кршеше,
како браној во морето,
ветер коса ѝ вееше,
мома тивко си пееше.

Скришум, крадум, ја погледнав,
очи ни се пречекаа:
- Здраво, живо, ах девојче,
милно, видно солунчанче.
- Здраво, живо, ергенче,
убаво битолчанче.
- Кажи што да сторам, душо,
срцево ми изгоре!

- Прегрни ме, младо момче,
за тенко половинче,
плач и радост ќе ти дарам,
љубовни солзи од Солуна.
Прегрни ме, младо момче,
за тенко половинче,
колку вода во морето,
песни ќе ти испеам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Јорданка Куцулова, Ѓорѓи Андреевски - Мома солунчанка

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Јорданка Куцулова
  2. Ѓорѓи Андреевски