Мома седи на чардакот

Мома седи на чардакот,
на чардакот, на одерот.
Пусто дрво, гнило било,
падна чардак на земја.

Скрил се лудо зад вратата,
фатил мома за раката.
Мома вели, ем говори:
- Пушти ме лудо, пушти ме!

Ние сме си близу рода,
први, втори братучеди.
Се излага лудо младо,
па ја пушти момата.

Бега мома од он' место,
се обрна и вели:
- Фати лудо јаребица,
па не знае да јаде.
Забелешка: „Чардак“ е трем на кат пред собите, вид претсобје. „Одер“ или „одар“ е клупа од штици покрај ѕид која служи за седење и спиење.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петранка Костадинова - Мома седи на чардакот
  2. Емил Ристосков - Мома седи на чардакот
  3. Елена Андоновска - Мома седи на чардакот

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петранка Костадинова
  2. Емил Ристосков
  3. Елена Андоновска