Мома оди за вода

Мома оди за вода,
и беќаро по неа:
- Постој моме, почекај,
да ти речам два збора.

Дејгиди моме убаво,
деј гиди севдо голема.

- Да ми дадиш тро вода,
да улада срцето.
Се измами момето,
му подаде стомнето.

Дејгиди моме убаво,
деј гиди севдо голема.

Тој не фати стомнето,
тук ѝ фати раката.
Ја префрли на коња,
ѝ го скрши прстено.

Дејгиди моме убаво,
деј гиди севдо голема.

Каку ветар вееше,
така коњот бегаше.
Како роса росеше,
така мома плачеше.

Дејгиди моме убаво,
деј гиди севдо голема.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Бапчорки - Мома оди за вода
 2. Баклава - Мома оди за вода
 3. Зора - Мома оди за вода
 4. Танец - Мома оди за вода
 5. Љубојна - Мома оди за вода
 6. Gamze Matraci - Мома оди за вода

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Бапчорки
 2. Баклава
 3. Зора
 4. Танец
 5. Љубојна
 6. Gamze Matraci