До три сестри

До три сестри лозје садат,
постарата изговори:
- Варај сестро ти помала.

Кому лозје си садиме,
ние брате си немаме.
Варај сестро ти помала.

До три сестри лозје садат,
помладата говореше:
- Варај сестро ти постара.

Ако брата си немаме,
мајка ми е уште млада.
Варај сестро ти постара.

Белки ќе ни брата стигнит,
нему лозје си садиме.
Варај сестро ти постара.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!