Чекај животе

Еј, чекај животе,
ти не брзај се,
ми се живее.
Еј, слушај животе,
срце Есмино
ќе ти запее.

Сум се борела и сум горела,
сама светот јас со песна
сум го одела.
Јас сум дала душа цела
што сум можела.

Еј, чекај животе,
ти не брзај се,
ми се живее.
Еј, слушај животе,
срце Есмино
ќе ти запее.

Што ќе остане Боже од мене,
сè од срце јас сум дала,
ништо не жалам.
А по мене луѓе нови,
моите синови.

Еј, чекај животе,
ти не брзај се,
ми се живее.
Еј, слушај животе,
срце Есмино
ќе ти запее.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Есма Реџепова - Чекај животе

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Есма Реџепова