Коња ковит млад јуначе

Коња ковит џанам млад јуначе,
мома му вели, мома му вели.
Ем му вели, џанам, ем го моли:
- Земај ти мене, земај и мене.

Земај мене џанам млад јуначе,
на твој вилает, на твој вилает.
- Мој вилает, моме е далеку,
не мож' да дојдеш, не мож' да дојдеш.

Пред нас има моме Црно Море,
не мож' да пројдеш, не мож' да пројдеш.
- Ќе се сторам, лудо, морска риба,
со теб' ќе дојдам, со теб' ќе дојдам.

- Пред нас има моме густа гора,
не мож' да пројдеш, не мож' да пројдеш.
- Ќе се сторам, лудо, остра сабја,
гора ќе сечам, гора ќе сечам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Јорданка Смилевска - Коња ковит млад јуначе
  2. Распеани дебарчани - Коња ковит млад јуначе

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Јорданка Смилевска
  2. Распеани дебарчани