Иде моме од бањата

Иде моме џанам од бањата,
измиено џанам, исчешлано.

Руси коси џанам по рамена,
ситно и дробно џанам заплетено.

Сретна лудо џанам рудо јагне,
не знаеше џанам да го јаде.

Си го пушти џанам во планина,
да си пасе џанам детелина.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Распеани дебарчани - Иде моме од бањата

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Распеани дебарчани