Деспа ми стои крај Дунава

Деспа ми стои крај Дунава,
Деспа си Дунав љуто колнеше:
- Дунав, Дунав, аман бел Дунав,
водите да ти пресушат.

Водите да ти пресушат,
рибите да ти испукаат,
што ми го удави моето братче
со триста души сватови,
со девет рала тапани
и со девет зурли сребрени?

- Ој Деспо, Деспо, бегај од тука,
да не те удавам, аман и тебе,
водите да те однесат,
да не те удавам, аман и тебе,
како што го удавив твоето братче.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Гоце Николовски - Деспа ми стои крај Дунава
  2. Димитар Гешевски - Деспа ми стои крај Дунава
  3. Мирвет Беловска - Деспа ми стои крај Дунава

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Гоце Николовски
  2. Димитар Гешевски
  3. Мирвет Беловска