Млада невеста под врба седи

Млада невеста под врба седи,
плачи и жали за прво либе,
плачи и жали за прво либе
и на врбата жално говори.

- Врбо ле, врбо густа, зелена,
шо си навела грани надолу,
што си навела грани надолу,
навела си и кај мојта глава.

Дали си жалиш за твојте лисја,
ка ја што жалам за прво либе?
Пролет ќе дојде пак ќе развиеш,
а мојто либе назад не греби.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Елена Андоновска - Млада невеста под врба седи
  2. Габриела Новевска - Млада невеста под врба седи

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Елена Андоновска
  2. Габриела Новевска