Бој се бие на Пирин планина

Бој се бие на Пирин планина,
та се бијат три дни и три ноќи.

Таму паднаа три илјади души,
најнапреде стојанова глава.

Та го дочула старата му мајка,
та отиде на река Вардара.

Ем го мие, ем го мие ли,
ем го жално реди, их!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Иринка Бујуклиева - Бој се бие на Пирин планина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Иринка Бујуклиева