Царот неготински

Карала го мајка Усо тимјанички
Усо тимјанички, Царот неготински:
- Ај послушај Усо старата си мајка,
немој, не ми оди на каурска свадба.

Не ми оди Усо на каурска свадба,
каури се лоши, ќе се поднапијат.
Каури се лоши, ќе се поднапијат,
ќе се поднапијат, ќе ми те убијат!

Усо не послуша старата си мајка,
па ми је отишол на каурска свадба.
Каурите лоши, ми се поднапиле,
ми се поднапиле, Усо го убиле!

Ду-ду, ду-ду, ду-ду дупето му нанино
на Усо тимјанички, на Царот неготински.
Зошто не послушал старата си мајка,
па ми е отишол на каурска свадба.

(друга верзија)

Дуру, дуру, дуру,
Бог да го убие
Усо Тимјанички
царот неготински.

- Ајде сине Усо
не ми оди сину,
на каурска свадба.
Каури се лоши
ќе се поднапијат,
ќе ми те убијат.

Не послуша мајка Усо
си отиде на каурска свадба,
се започна кавга
таму, ваму Усо,
нигде го немаше,
дудуро, дуру, дудуро,
Усовата мајка,
жално го плачеше:

- Оти сине, Усо
мајка не послуша
на свадба отиде
глава да загубиш.
Забелешка: Иако може да се сретнат верзии каде Царот неготински се нарекува Пусо, всушност се работи за бегот Усо (Хусеин, Усеин, Хусо) од селото Тимјаник, кој се нарекуваше Царот неготински. Приказната за животот и смртта на бегот Усо може да ја прочитате на следниот линк.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Орце Стевковски - Царот неготински
  2. Цане Николовски - Царот неготински
  3. Кавадарка - Царот неготински
  4. Драган Вучиќ - Царот неготински

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Орце Стевковски
  2. Цане Николовски
  3. Кавадарка
  4. Драган Вучиќ