Свршена Спаса побегна

Свршена Спаса побегна леле,
во тоа село Бабино.
Во тоа село Бабино леле,
за тој ми Трајче Бабинче.

Трајче се згодил на гости леле,
на гости во Сапотница.
На чело тој си седеше леле,
лута ракија пиеше.

Одеднаш абер му дојде леле,
Трајче да с'јоди до дома.
Јавнал си коња дорија леле,
право ми тргна Бабино.

Кога ми дошол до дома леле,
чукнал и викнал на порта:
- Каде си сама тргнала леле,
ѕверови ќе те изедат?

- Дејгиди Трајче Бабинче леле,
сношти ме мене свршија.
Сношти ме мене свршија леле,
зато сум сама тргнала.
Зато сум сама тргнала леле,
јас сум ти Трајче за тебе.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Бисер - Свршена Спаса побегна

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Бисер