Се смеат мамо, се смеат

Се смеат, мамо, се смејат,
зошто ме мала омажи,
зошто ме мала омажи,
зошто ме млада зацрни.

Мојте другарки, мајко ле,
уште по сокак играат,
уште по сокак играјат,
од пепел куќи си прават.

А јас си одам, мајко ле,
со машко дете на раце,
со едно дете во раце,
и друго мајко на срце.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Билјан Стојаноски - Се смеат мамо, се смеат

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Билјан Стојаноски