Една мома с' мајка е

Една мома с' мајка е,
грабнала е чорапи, чорапи без пари.
Една мома с' мајка е
грабнала је чорапи, чорапи без пари.

Блазе си на таа мома,
што ми носи чорапи, чорапи без пари.
Ашколсун на таа мома
што ми носи чорапи, чорапи без пари.

Една мома с' мајка е,
грабнала е сандали, сандали без пари.
Една мома с' мајка е
грабнала је сандали, сандали без пари.

Блазе си на таа мома,
што ми носи сандали, сандали без пари.
Ашколсун на таа мома
што ми носи сандали, сандали без пари.

Една мома с' мајка е,
грабнала је капела, капела без пари.
Една мома с' мајка е
грабнала је капела, капела без пари.

Блазе си на таа мома,
што ми носи капела, капела без пари.
Ашколсун на таа мома
што ми носи капела, капела без пари.