Дали думаш либе

(Дали знаеш либе)

Дали думаш либе,
дали паметуваш,
кога бевме, мило либе,
двата на прошетка?

Нели ми велеше,
нели се колнеше:
- Јас не љубам друго либе
освен тебе душо?

Ја земи ножето,
распарај срцето,
тамо ќе си најдеш либе
две срца вљубени.

Ах, колку е мачно,
ах, колку е жално,
тебе да те љубам либе,
друга да те земе.