Кичевјани, московјани

Кичевјани, море, московјани,
дал' видовте, море, кој помина,
кој помина, море, кој замина?
- Поминаја, аго, заминаја,
комитите, аго, од кичевско,
од кичевско, аго, од дебарско.

Први беше, аго, што врвеше,
кара Павле, аго, Лазоровчев,
кара Павле, аго, Лазоровчев.
Втори беше, аго, што врвеше,
русо Наќе, аго, Лавчанчето,
русо Наќе, аго, Лавчанчето.

Трети беше, аго, што врвеше,
калеш Пејчин, аго, Галичанец,
калеш Пејчин, аго, Галичанец.
Вечераа, аго, рудо јагне,
и пред зори заминаа,
заминаја аго за Смилево.

Заминаа аго, за Смилево,
од Смилево, аго, за Крушево,
од Смилево, аго за Крушево.
Ќе ми дигат, аго, востание,
востание, аго, Илинденско,
востанание, аго, македонско.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Билјан Стојаноски - Кичевјани, московјани
  2. Распеани дебарчани - Кичевјани, московјани

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Билјан Стојаноски
  2. Распеани дебарчани