Темен се облак зададе

Темен се облак зададе
на врв на Пирин планина,
на ајдучката рамнина
на Буковичко кладенче.

Не ми е било облаче,
тук' ми е била четата
на Гоце Делчев војвода.

Пред чета орле леташе
алово знаме вееше,
на знамето пишуваше:
„Смрт или слобода
за мајка Македонија“!

Стан'вајте браќа, не спијте
со душман да се биеме
слобода да добиеме
за мајка Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Сашо Гигов - Гиш - Темен се облак зададе

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Сашо Гигов - Гиш