Тељал личи катил Ѓорѓи

Тељал* личи, катил** Ѓорѓи,
низ Солуна града,
се продава, катил Ѓорѓи
една добра коња.
Ај, хај, катил Ѓорѓи,
една добра коња.

- Кажи, кажи, катил Ѓорѓи,
колку му е цена.
- Ај од тука, алин ќавур,***
коња не продавам.
Ај, хај, алин ќавур,
коња не продавам.

Глава давам, алин ќавур,
коња не продавам.
Ај, хај, алин ќавур,
коња не продавам.
Забелешка: *Тељал/Телал - протуѓер.

**Катил - разговорно: лут, брз, бесен, лош (турски katil – убиец).

*** Алин (турски “Elin”) дојденец, некој кој не припаѓа тука. Алин ќавур (турски “Elin gavur”) погрден збор за некој кој ве налутил. Пример: безверен дојденец.

Благодарност до Драги Спасовски за коментарите.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Бонда Димишкова - Тељал личи катил Ѓорѓи

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Бонда Димишкова