Џан џигер Магдо

(Ајде ќе ти купим срмени јелек)

- Ајде ќе ти купим срмени јелек,
за тебе, Магдо, за тебе душо.
За тебе, џан џигер Магдо,
мори за тебе.

- Ај што ќе ми мене срмени јелек,
без тебе лудо, без тебе младо?
Без тебе, ча пукнем, лудо младо,
без тебе.

- Ајде ќе ти купим дафино пеше
за тебе, Магдо, за тебе душо.
За тебе, џан џигер Магдо,
мори за тебе.

- Ај што ќе ми мене дафино пеше
без тебе лудо, без тебе младо?
Без тебе, ча пукнем, лудо младо,
без тебе.
Забелешка: Зборот „џан“ е турцизам и значи „душа“. „Пеш“ е предница од горни алишта од народна носија. Придавката „дафино“ веројатно се однесува на бојата (маслинесто-зелена) според бојата на растението Elaeagnus angustifolia.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Серенада - Џан џигер Магдо
 2. Момчило Басара - Џан џигер Магдо
 3. Октет Македонија, Сирма - Џан џигер Магдо
 4. Ибуш Ибраимоски - Џан џигер Магдо
 5. КУД Алкалоид - Џан џигер Магдо

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Серенада
 2. Момчило Басара
 3. Октет Македонија
 4. Сирма
 5. Ибуш Ибраимоски
 6. КУД Алкалоид