Две китки

Две китки, две ми девојки,
на иста гранка цутени,
на иста гранка цутени,
на исто ветре галени,
од ист оган запалени,
двете во еден вљубени.

Кажи ми мајко, кажи ми,
која мома да ја одберам?
Која китка да ја откинам,
дома да ја донесам?

Две китки, две ми девојки,
на иста гранка цутени,
од иста роса росени,
од исти раце носени,
од ист оган запалени,
двте во еден вљубени.

Кажи ми мајко, кажи ми,
која мома да ја одберам?
Која китка да ја откинам,
дома да ја донесам?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Наум Петрески - Две китки
  2. Влатко Лозаноски - Две китки

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Наум Петрески
  2. Влатко Лозаноски