Стојан си стадо пасеше

Стојан си стадо пасеше
горе на Пирин Планина.
Меден си кавал свиреше,
свиреше, уз кавал збореше.

- Стојане, море, овчаре,
девет години си овчар,
никому беда не стори,
но вчера беда направи.

На паша јагне не даде,
а паша ми се закани:
мајка ми ќе ја заколе,
татко ми ќе го погуби,
сестра ми ќе ја потурчи,
а либе ќе ми заљуби.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Стојан си стадо пасеше
  2. Емил Ристосков - Стојан си стадо пасеше

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева
  2. Емил Ристосков