Празник љубовен

Твоите усни слатки како јаболко,
прават да не спијам.
Твоите очи како море длабоко,
само јас можам да ги препливам.

Јас сум облак што го крие сонцето,
кога те допирам.
Ти си цвеќе што ми расте в' срцето,
божји дар, роса што ја собирам.

Празник љубовен, секој ден е за мене,
дали може вечно да се сакаме?
Коси распушти, силен оган запали,
нека одат сите лоши мисли.

Добро знаеш каде ти е местото,
тука во душата.
Тука ти е царството и престолот,
за нас пак ќе ја кренам чашата.

Празник љубовен, секој ден е за мене,
дали може вечно да се сакаме?
Коси распушти, силен оган запали,
нека одат сите лоши мисли.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Душко Георгиевски - Празник љубовен

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Душко Георгиевски