Спрема се Младен, спрема се

Спрема се Младен, спрема се,
младо аскерче да оди,
девет години да служи,
во таја града Битола.

Татко му пари броеше,
мајка му руба спремаше,
браќа му коњче ковеја,
либе му китка даваше,
тивко му дума думаше:

- „Младене, либе Младене,
китка в' пазува да чуваш,
кога ќе китка овене,
јас ќе се либе посвршам.
Јас ќе се либе посвршам,
за црна земја робинка“.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Дана Јевремова - Спрема се Младен, спрема се
  2. Блага Петреска, Захаринка Милосављевиќ - Спрема се Младен, спрема се

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Дана Јевремова
  2. Блага Петреска
  3. Захаринка Милосављевиќ