Врати се, бела Марија

Жолти лисја паѓаат само за тебе,
животот ќе е приказна штом си крај мене.
Врати се, бела Марија, врати се, ако ти останав драг.
Жолтите лисја, Марија, шепотат само за љубовта пак.
Врати се, бела Марија, врати се, како што замина ти,
твојата љубов, Марија, само што блесна и веднаш се скри.

Повторно се раѓаат река спомени,
лисјата си паѓаат многу години.
Врати се, бела Марија, врати се, ако ти останав драг.
Жолтите лисја, Марија, шепотат само за љубовта пак.
Врати се, бела Марија, врати се, како што замина ти,
твојата љубов, Марија, само што блесна и веднаш се скри.

Долги тажни дождови врнат за мене,
едни очи бескрајно плачат за тебе.
Врати се, бела Марија, врати се, ако ти останав драг.
Жолтите лисја, Марија, шепотат само за љубовта пак.
Врати се, бела Марија, врати се, како што замина ти,
твојата љубов, Марија, само што блесна и веднаш се скри.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ефто Пупиноски - Врати се, бела Марија
  2. Секула Пупиноски - Врати се, бела Марија
  3. Energy Band Skopje - Врати се, бела Марија

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ефто Пупиноски
  2. Секула Пупиноски
  3. Energy Band Skopje