Рано ранила Петкана

Рано ранила Петкана,
за бели Дунав на вода.
Петкана на Дунав зборвеше:
- Дунаве, бели Дунаве,
јас ќе те право опитам,
ти мене право да кажиш:
откако петли пеаје,
колку ѓемии минаје?

- Петкано, пиле шарено,
откако петли пеаје,
триста ѓемии минаје.
Најнапред беше млад Стојан
со стребрената ѓемија,
со шарен кавал свиреше,
твојата песна пееше:

„Мажи се, мажи Петкано,
дури стројници стројвет,
дури те јунаци сакает“.
Забелешка: Песната е дел од свадбарските обичаи во Струшка Малесија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Антонија Николова, Марусја Казакова - Рано ранила Петкана
  2. Полина Порумова - Рано ранила Петкана

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Антонија Николова
  2. Марусја Казакова
  3. Полина Порумова