Кинисала Стана

Кинисала Стана
со левен Стојана
у мајка на гости.
Оделе што ми оделе,
до гора зелена.
Стојан на Стана велеше:
- Попеј Стано, попеј,
како што си пееше.

- Стојане, Стојане,
како да пејам,
мене ќе ме чуе
Ајро арамија,
тебе ќе загубит,
мене ќе заљубит.
Забелешка: „Левен“ значи млад, силен маж.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!