Кинисало Грче јабанџиче

Кинисало Грче јабанџиче,
ќе ми оди в' Скопје на панаѓур.

На пат најде една бела чешма,
на чешмата една стара баба.

- Ќе те прашам, мори стара бабо,
ќе те прашам, право да ми кажеш:
од кого е Скопје испустено?

- Не сум баба, тук' сум црна чума,
од мене е Скопје испустено.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Гого Зафировски - Кинисало Грче јабанџиче

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Гого Зафировски