А дадеја Јана

А дадеја Јана многу надалеку,
многу надалеку, преку две-три гори,
преку две-три гори и четири реки.
Три години Јана откак' е мажена,
дума не продума, ни се насмејала.

Јаниниот свекор вели, ем говори:
- Снаи, мили снаи, девет мили снаи,
облечете Јана в' белата промена
и ја прошетајте в' новата градина.

На јаболка кука жална кукавица,
тогај Јана дума, дума продумила:
- Кукај кукавице, и ти како мене,
и ти како мене, без мајка и татко,
без мајка и татко, без браќа и сестри.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петранка Костадинова - А дадеја Јана

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петранка Костадинова