Леонид со мајка вечера

Леонид со мајка вечера
пресна риба дојранска,
бела си струмичка погача,
Леонид не вечера.

- Како мале да вечерам,
пелин ми е вечера
кога нема валандовчанка
да ми зготви вечера.

- Леониде, сине на мајка,
зошто сине не јадеш?
Дали риба не е пресна, еј,
ил' погача не е слатка?

- Како мале да вечерам,
пелин ми е вечера
кога нема валандовчанка
да ми зготви вечера.

- Леониде, сине на мајка,
ај донеси невеста,
да ти зготви слатка вечера
и мене да одмениш.

- Како мале да вечерам,
пелин ми е вечера
кога нема валандовчанка
да ми зготви вечера.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петранка Костадинова - Леонид со мајка вечера

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петранка Костадинова