Лилјано моме, Лилјо убаво

Лилјано моме, Лилјо убаво,
сношти те видов, Лилјо, на корзо,
покрај Вардар корзо, Лилјо, прошетав,
тебе те Лилјо моме загледав.
Сите ги, Лилјо занесе,
мене ме, Лилјо залуде.

Како јасно сонце, Лилјо, светеше,
Вардар корзо, Лилјо моме, пееше,
со твојата убост, Лилјо, на тебе,
со твоите очи, Лилјо, бадемлии.
Сите ги, Лилјо занесе,
мене ме, Лилјо залуде.

Саноќ си, Лилјо моме, не спијам,
ноќта ми се чини да е година,
само мислам, Лилјо моме, на тебе,
како да те, Лилјо моме, заљубам.
Сите ги, Лилјо занесе,
мене ме, Лилјо залуде.
Мене ме, Лилјо залуде,
со твојата убавина.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Лилјано моме, Лилјо убаво

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева