Каул се фатиле момче и девојче

Залог ми фатиле момче и девојче,
каул се фатиле момче ем дивојче,
оф, аман, аман, де, аман аман,
момче и девојче.

Заедно да спијат, да не се борават,
оф, аман, аман, де, аман аман,
да не се борават.

Мома си таксала ѓердан со фурлини,
оф, аман, аман, де, аман аман,
ѓердан со фурлини.

Момче си таксало едно брзо коњче,
оф, аман, аман, де, аман аман,
едно брзо коњче.

Си легнала мома, змија во кутија,
оф, аман, аман, де, аман аман,
змија во кутија.

Саноќ се превраќа, сон не ми ја фаќа,
оф, аман, аман, де, аман аман,
сон не ми ја фаќа.

- Стани, стани лудо, стани да не станиш,
оф, аман, аман, де, аман аман,
стани да не станиш.
Забелешка: „Каул“ значи облог, „фурлини“ се елементи од накит, а „боравење“ значи мешање. :-)

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Мегленки - Каул се фатиле момче и девојче
  2. Ансамбл Македонија - Каул се фатиле момче и девојче
  3. Љубојна - Каул се фатиле момче и девојче

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Мегленки
  2. Ансамбл Македонија
  3. Љубојна