Цутела е ружа

Цутела е ружа в' градина ле,
над ружата славеј слатко пее.

- Проклет да е кој се с' мома љуби ле,
ако ми е с' мојто прво либе.

Посакав ја првата година ле,
кажаа ми дека е уште мала.

Посакав ја втората година ле,
кажаа ми дека руба нема.

Посакав ја третата година ле,
кажаа ми дека се здомила.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Стојанка Бонева - Цутела е ружа
  2. ФГ Сите Бугари заедно - Цутела е ружа
  3. Велислава Костадинова, Ива Костадинова - Цутела е ружа

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Стојанка Бонева
  2. ФГ Сите Бугари заедно
  3. Велислава Костадинова
  4. Ива Костадинова