Испрати ме мајко до станица

- Далеку ќе одам јас,
разделен од роден крај,
како ќе ме испратиш
само твојто срце мајко знае.

Не плачи, не плачи,
стисни срце, мајко затрај се,
солзи течат, нема граница,
испрати ме мајко до станица.

- Слушај сине мајка си,
далеку да не одиш,
кажи сине, прозбори
кому ќе си мајка оставиш?

- Не плачи, не плачи,
стисни срце, мајко затрај се,
солзи течат, нема граница,
испрати ме мајко до станица.

Две години ќе седам,
назад пак ќе се вратам
ти ме роди, порасна,
долговите да ги исплатам.

Не плачи, не плачи,
стисни срце, мајко затрај се,
солзи течат, нема граница,
испрати ме мајко до станица.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Панде Коминовски - Пашата - Испрати ме мајко до станица

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Панде Коминовски - Пашата