Момиче со момче збореше

- Утре је празник големи, големи,
јас ќе си одам на дрва, на дрва
и ти да идеш со мене.
јас ќе си дрва наберам,
ти да си цвеќе набериш.

Момче отиде на дрва, на дрва,
а момичето на цвеќе, на цвеќе.
Момче си рака пресече,
момиче змија г' изеде,
oбата в'еднош умре'е.

Момче кладо'е прет црков, прет црков,
a момичето зат црков, зат црков.
Момче кладо'е прет црков,
a момичето зат црков,
a момичето зат црков.

Момче излезе трандафил, трандафил,
a момичето лозница, лозница.
Расто'е си порасто'е,
обата ми се стави'е
зашто си љубов име’е.

Момиче со момче збореше,
момиче мило момиче.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!