Егејски мајки расплакани

На разделба многу тешка
за егејски мајки расплакани,
срцата си ги кинеа
кога се разделија
од своите чеда.

Четириесет и осма година,
создале кордон ?
ги собрале сите деца,
од сите наши егејски села.

Мајчици, чеда плачеа,
тешки солзи си ронеа,
покрај Вичо планина поминаа,
на туѓи раце ги предадоа,
во непознати земји отидоа.

Солзите ?
мајчински очи в' солзи тежеа,
свои чеда испратија,
со празни раце се вратија.

Мајчици, чеда плачеа,
тешки солзи си ронеа,
покрај Вичо планина поминаа,
на туѓи раце ги предадоа,
во непознати земји отидоа.

Мои чеда назад не се вратија!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Kristina Georgiou - Егејски мајки расплакани

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Kristina Georgiou