Море Стојно, бело Стојно

Момче мајка љуто колнит,
момче је се милно молит:
- Немој мајко, не колни ме
оти сум си млад спаија.

Седумдесет села шетам,
осумдесет моми љубам,
деведесет киски носам,
сите киски повенале.

Емен една ми останал,
за сите си жалба немам,
сè за таја руса Стојна.
Море Стојно, бело Стојно!

Кога одит, ветер веит,
кога стојит, сонце греит,
кога зборвит, бисер броит.
Море Стојно, бело Стојно!
Забелешка: Спаија е турски збор кој означува коњаник.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!