Сулејман седит на кулата

Сулејман седит на кула, џанам,
Милјана одит на вода,
Милјана одит на вода.
Извикнал Сулејман ага, џанам:
- „Милјано моме убаво,
остави стомни шарени“.

Остави стомни шарени, џанам,
качи се горе на кула,
качи се горе на кула.
Качи се горе на кула, џанам,
отвори долап мусандра,
отвори долап мусандра.

Извади шише ракија, џанам,
тури ми да се напијам,
тури ми да се напијам.
Да пијам, да се опијам, џанам,
на скути да ти преспијам,
од грло да ти летувам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александар Сариевски - Сулејман седит на кулата
  2. Монистра - Сулејман седит на кулата

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александар Сариевски
  2. Монистра