Киниса Стојанка

Киниса Стојанка мамо
за вода да ј'оди.
Ѓумовите л'скат мамо
како летно сонце.

Косите му вијат мамо
од рамо на рамо.
Стројник ќе те пуштам мамо
во Станка да ј'одиш.

Дома да му ј'одиш мамо,
на стол да му седниш.
И да ги опиташ мамо
дали ќе ја даваат.

Ако ни ја дадат мамо,
бргу да си дојдиш.
Бргу да си дојдиш мамо,
абер да донесиш,
абер да донесиш мамо,
свадба да правиме!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Мери Минас Магдалена - Киниса Стојанка

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Мери Минас Магдалена