Девојченце душо моја

Девојченце душо лице твое,
изгоре ми младо срце мое.
Со твојата лична убавина,
како јасна полноќ Месечина.

Само шеташ покрај мое порте,
променето, злато накитено,
кој замине моме и те види,
сал' застане душо и се чуди.

Дали путот да си продужува,
или тебе младо да грабнува?
Мислеејќи туј си замрзнува
и у јутро сам си осамнува.

Куде оду моме све си мислу,
кад га свију полноќ све сонују,
како тебе моме да те зему,
и сас тебе век да си векују.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Панче Пешев - Девојченце душо моја

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Панче Пешев