Еј Деспино

Еј Деспино, убавино,
тешки порти отвори ми,
пак ти пејам со другари,
рујно вино донеси ми.

Ќе те земам за невеста,
ќе те венчам
Свети Наум на Илинден,
в' рани зори
да ми красиш бели двори.

Остави си убав ѓергеф,
не ти треба пари, руба,
срце твое отвори ми
да ми бидеш верна љуба.

Ќе те земам за невеста,
ќе те венчам
Свети Наум на Илинден,
в' рани зори
да ми красиш бели двори.

Расплети си бујни коси,
како браној езероно,
твојта љубов, ѓул трендафил,
ми го плени еј срцево.

Ќе те земам за невеста,
ќе те венчам
Свети Наум на Илинден,
в' рани зори
да ми красиш бели двори.
Забелешка: Ѓул е турцизам и значи роза, трендафил. Ѓерѓеф е рамка на која се распнува платно за везење. Руба значи алишта.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Војо Стојановски - Еј Деспино

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Војо Стојановски