Еј дружина мили брате

Лудо оде со дружина,
на дружина говореше:

- Дење гледам малка мома,
дење гледам, в’ ноќе сонвам.

Ноќе м’ иде близо, близо,
близо, близо дур до мене.

Ми легнува на раката,
на раката, на ракавот.

А от сонот кад да станам,
барам мома, мома немат!

Еј дружина мили брате,
сакам нешто да те питам,
право сакам да ми кажиш.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!