Јас бев млада мома убава

Јас бев млада мома убава
младоста ми пропадна,
љубовта моја искрена
со солзи таа исчезна.
Ах љубов, проклета љубов,
љубовта моја искрена
со солзи таа исчезна.

На осумнаесет години
тајна љубов започнав,
од другарки се одделив
на срце рана си отворив.
Ах љубов, проклета љубов,
од другарки се одделив
на срце рана си отворив.

Либето мое ме остави
сета во солзи полеана,
друга тој си заљуби
и со неа се ожени.
Ах љубов, проклета љубов,
друга тој си заљуби
и со неа се ожени.

Другарки, верни другарки
од мене совет да земите:
љубовта тајна е отровна,
таа ме мачи до гроба.
Ах љубов, проклета љубов,
љубовта тајна е отровна,
таа ме мачи до гроба.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Цвета и Петар Павловски - Јас бев млада мома убава

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Цвета и Петар Павловски