Не плачи мајко, не жали

- Не плачи мајко, не жали
оти јас млад ќе ти умрам,
аман, аман,
оти јас млад ќе ти умрам.

- Немој сине, не ми збори,
душата ми ја расплака,
аман, аман,
срцето ми го изгоре!

- Девет години ја љубев,
а на десетта за друг појде,
аман, аман,
а на десетта за друг појде.

- Слушај ме синко, послушај,
јас ќе ти најдам друго либе,
аман, аман,
друго либе, поубаво.

- Не сакам мајко, не сакам,
јас ќе си умрам млад, неженет,
аман, аман,
јас ќе си умрам млад, неженет.

Оти ме Милка прелага
и за друг, мајко, се омажи,
аман, аман,
и за друг, мајко, се омажи.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Цвета и Петар Павловски - Не плачи мајко, не жали

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Цвета и Петар Павловски